วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การประชุมประจำเดือนข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรนุ้ง เข้าร่วมประชุมตามที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมข้าราชการในสังกัด เมื่อเช้าวันี่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีนายอนันต์ นามวงค์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯเป็นประธาน เนื่องจากปศุสัตว์จังหวัดติดราชการที่สำนักงานปศุสัตว์เขต๕ จ.เชียงใหม่ และในตอนบ่ายมีการนำเสนอผลงาน และปัญหาอุปสรรคการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผสมเทียมแต่ละอำเภอที่มีหน่วยผสมเทียม
ตอนบ่ายมีการนำเสนอผลงาน และปัญหาอุปสรรคการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผสมเทียมแต่ละอำเภอที่มีหน่วยผสมเทียม มีนายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝายเป็นประธาน นายสัตวแพทย์จำนงค์ สันกว๊าน ดำเนินการประชุม 


ไม่มีความคิดเห็น: