วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เตรียมงานประชุมปศุสัตว์อินทรีย์พรุ่งนี้

 
 บ่ายวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางไปเตรียมสถานที่ห้องประชุมโครงการพัฒนากลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป้าหมาย ๔๐ ราย สั่งเมนูอาหาร ของว่างและเอกสารลงทะเบียนเรียบร้อย จะประชุมในวันพรุ่งนี้ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันเป็นอย่างสูงที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วพบกันอีกพรุ่งนี้ครับผม

ไม่มีความคิดเห็น: