วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ช่วยชีวิตน้องแมว

 เมื่อเช้าวันที่25 พฤษภาคม 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าสัตวบาลและนางยุพา คำสมุทร ช่วยกันผ่าตัดทำหมันแมวที่ไม่สบายมีอาการซึม ไม่กินอาหารมีน้ำหนองใหลออกทางช่องคลอดตลอดเวลา เจ้าของอดทนไม่ไหวจึงนำมาให้รักษาซึ่งก็ได้ชี้แจง สอบถามความพร้อมของเจ้าของ ว่าจะยินยอมให้วางยาสลบหรือไม่เพราะการรักษาต้องตัดมดลูกทิ้ง และเมื่อเจ้าของลงลายมือยินยอมจึงได้ทำการรักษาผ่าตัดเอามดลูกที่เป็นหนองออก พบว่ามีเศษมัมมี่ของลูกที่ขับออกไม่หมดค้างในมดลูกซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อักเสบดังกล่าว แนะนำเจ้าของ
จากนี้ต้องดูแลให้ดีไม่มีความคิดเห็น: