วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร(ปศุสัตว์) สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เช้าวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทำหมันแมวของนางสาวรัชณิดา วงค์เนตร ๔๗ หมู่ที่ ๑๒ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

 เที่ยงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เยี่ยมชมฟาร์มนายสิน สมบัติตรา นัดหมายการมาดูงานของเกษตรกรจาก อำเภอแม่จัน ในบ่ายวันพรุ่งนี้
โรงเรือนโคขุนทำแบบประหยัดจากเปลือกไม้ยูคา  สองชั้นบนเปนที่เก็บฟาง
โรงเรือนหมูก็เช่นกัน ทำจากเปลือกไม้ยูคา ที่เขาเลื่อยเอาแก่นไปใช้
ออกแบบโครงร่างให้แข็งแรงก็ใช้ได้ประหยัดเงินทุน
กองท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง


 วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ผ่าตัดใส้เลื่อนลูกสุกร นายวิสูตร ศิริ บ้านเลขที่ ๓๕๖ หมู่ ๑๑ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง

 วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เยี่ยมฟาร์มไก่ประดู่หางดำนายชัยเพชร ภูชัยเจริญ บ้านห้วยห้าง ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีไก่เหงาซึมหลายตัว อากาศร้อนจัดไก่น่าจะเครียดครับ

 วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสมควร อินไชย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันไทรงามหมู่ที่ ๕ ตำบลดงมหาวัน มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปดำเนินการ ที่ผ่านมาช้าเนื่องจากอาสาปศุสัตว์ลาไปบวช ตอนนี้ลาสิกขามาแล้วจะได้ดำเนินการต่อ เป็นบ้านสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ไม่มีความคิดเห็น: