วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันแรงงานแห่งชาติ ไม่หยุดครับ ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำไก่ประดู่หางดำจากกลุ่มเครือข่ายเลี้ยงไก่ประดูหางดำ มาจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำพันธุ์ดี ทำสลากรางวัลสำหรับผู้สนใจเลี้ยง ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ท่านบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโสักษาการนายอำเภอให้เกียรติจับรางวัล และมอบไก่แก่ผู้โชคดี
 น้องๆเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์ตำบลตั้งโต๊ะจำหน่ายสลากรางวัล
ศุสัตว์


 ท่านบุญล้อม ดีเสริมยศ รักาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จับสลากหลังปิดประชุม
 ลุ้นกันสนุกสนาน
มอบไก่ให้ผู้โชคดีคนละคู่ไปขยายพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น: