วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ต้อนรับน้องๆสมาชิกกลุ่มเกลียวเชือก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 เมือสายของวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีน้องๆสมาชิกกลุ่มเกลียวเชือก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้แก่น้องเบียร สุวคนธ์ สุขใจ และน้องใหม่ หนึ่งฤทัย ยอดมูลคลี มาติดต่อทำงานทำโครงการวิจัยการใช้หนอนแมลงวันในการเลี้ยงสัตว์ น้องมาหาเป้าหมายดำเนินการ ฟังน้องเล่าให้ฟังน่าสนใจและน่าจะสร้างความรู้และประโยชน์ให้แก่เกษตรกร กลุ่ม ชุมชน ได้ในอนาคต จึงได้แนะนำกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างเข้าร่วมกิจกรรม นัดหมายให้น้องๆเข้าประชุมกับกลุ่มในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อชี้แจงและสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเมื่อบ่าย วันที่๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ น้องเบียร สุวคนธ์ สุขใจ และน้องใหม่ หนึ่งฤทัย ยอดมูลคลี นัดพบกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้าน เพื่อชี้แจงและสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เริ่มจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนทุนการดำเนินการจากแหล่งทุนต่อไป หากได้รับการพิจารณาคาดว่าจะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธุ์ ๒๕๕๗


ไม่มีความคิดเห็น: