วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งยินดีบริการ

 เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้ น้องหมาของ รตท.มะลิ เจียมทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงุรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 น้องหมาชื่อสโนว์ไวท์ เข็มแรกสบายๆพอเข็มสองหลับตา ท่าทางจะกลัวเข็ม

เมื่อ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง บริการรักษาน้องหมาชื่อหมี ของนางจันทร์ ขัดกันทา บ้านเลขที่๗๗ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเลาตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่มีอาการเลือดออกจมูกตลอดเวลา มารักษาต่อเนื่อง เป็นๆหายๆ

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ให้บริการสุขภาพสัตว์น้องหมาให้นางอาลัย นะเมา ๑๕ หมู่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ และแมวของนางคำอิ่น สานยศ บ้านเลขที่ ๒๗๕ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ

และตอนบ่ายรักษาแผลของแมวนางคำอิ่น สานยศ บ้านเลขที่ ๒๗๕ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ เมื่อบ่าย ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ไม่มีความคิดเห็น: