วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เยี่ยมแนะนำฟาร์มสุกรบ้านร่องหวาย(ขี้หมูเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน)

นาสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายบุญโชค งามนอก หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกันออกเยี่ยมฟาร์มสุกร ของนายสมบัติ แก้วสาธร บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามที่ได้รับหนังสือร้องเรียนว่ามีกลิ่นเหม็นจากมูลสุกรรบกวน การเยี่ยมครั้งนี้เจ้าของเล่าว่าที่เลี้ยงเพราะเสียดายแกลบที่ได้จากโรงสีของตนที่เหลือขายจึงชื้อลูกหมูมาขุนเพิ่มรวมจำนวน ๒๑ ตัว เพิ่มจากเดิมมีแม่พันธุ์แค่ ๓ ตัว เลี้ยงไว้เพาะลูกขายเท่านั้น พอเริ่มเลี้ยงขุนขายจึงเกิดปัญหาร้องเรียนเรื่องกลิ่นแม้ว่าจะพยายามทำบ่อเกรอะแต่ก็ไม่ได้ผล ทราบดีว่ามีกลิ่นแต่ต้องการรายได้มาเลี้ยงหลานและจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละหลายบาท เมื่อรับทราบแล้วจึงได้แนะนำให้เลิกเลี้ยงขุนหรือถ้าเป็นไปได้ย้ายไปเลี้ยงห่างออกจากชุมชน จะดีที่สุด เพราะปัจจุบันก็ยังไม่ได้ขอฟาร์มขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยตรง เมื่อย้ายแล้วขึ้นทะเบียนผ่านการตรวจสอบประเมินได้ง่ายถูกต้องด้วย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายสมบัติเป็นอย่างดี โดยจะรีบแก้ไขตามคำแนะนำภายในหนึ่งเดือน

ไม่มีความคิดเห็น: