วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งท้องถิ่น

วันประชุมชี้แจง
ด้วยมีคุณสมบัติเป็นข้าราชการ และเป็นกลาง นายสุพล ปานพาน ปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จึงได้รับคำสั่งให้เป็นผู้อำนวยการ(ดูดีนะครับ)ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ ๑๔ ของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อและสมาชิกสภาฯซึ่งหมดวาระไป
  • ประชุมรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติงานวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
  • รับหีบและอุปกรณ์เลือกตั้งวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
  • และจัดการเลือกตั้งวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
การดำเนินการผ่านไปด้วยความเรีบยร้อยทีมงานคณะกรรมการช่วยกันอย่างสามัคคีดียิ่งครับ
 
วันรับหีบและอุปกรณ์การเลือกตั้ง

เช้าวันเลือกตั้งท่านายอำเภอเวียงเชียงรุ้งมาลงคะแนนที่หน่วย คนแรกเลย

ไม่มีความคิดเห็น: