วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ทำอาหารไก่พ่อแม่พันธุ์กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกพื้นที่บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดำเนินการประชุมกลุ่มร่วมวิจัยไก่ประดู่หางดำ และทำอาหารสำหรับไก่พ่อแม่พันธุ์ โดยครั้งนี้ทดลองใช้หัวอาหารสำเร็จ มาผสมกับข้าวโพดและรำที่หาได้ในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนไปได้จำนวนหนึ่ง สำหรับเรื่องที่แจ้งในการประชุมคือ

  • การจัดนิทรรศการไก่ประดู่หางดำและขายผลผลิตในวันสุขสราญวันยี่เป็ง หรืองานประเพณีลอยกระทง
  • การคืนเงินในส่วนค่าพันธุ์สัตว์และอาหารงานวิจัย วันนี้มีนำมาจ่าย ๔  ราย รวม ๑๑,๐๐๐ บาท บางรายก็ยังรอเวลาเกี่ยวข้าวให้เสร็จเสียก่อน
  • การจัดหามอเตอร์มาใส่เครื่องบดข้าวโพด โดยใช้เงินกลุ่มคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารอีกหลายบาทต่อกิโลกรัม ตัวอย่างวันนี้ข้าวโพดที่เขาบดแล้ว ๑๑ บาท ในขณะที่ข้าวโพดที่ตากแล้วไม่ได้บดแค่ ๗-๘ บาท 
  • ชี้แจงการดำเนินการกองทุนทำอาหารไก่ตอนนี้มีเงินหมุนเวียน ๑๕๐๐ บาท
  • รับทราบปัญหามีไก่เล็กป่วยตายในระยะนี้ค่อนข้างมากในรายที่เลี้ยงจำนวนมากๆเช่นบ้านป้าอัมพร และบ้านป้าทับ ส่วนบ้านกิติวุฒิไม่มีตายก็แนะนำให้ลองไปดูแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากของกิติวุฒิดู
 ช่วยกันผสมจำนวน ๒๐๐ ก.ก. แต่เวลาชั่งแบ่งได้แค่คนละ ๓๓ กก.มีลงทะเบียนรับชื้อ ๖ ราย หายไปส่วนหนึ่งเพราะตาชั่งค่อนข้างหยาบ ชั่งได้ไม่เท่ากันเท่าไหร่

ไม่มีความคิดเห็น: