วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ร่วมวันปิยมหาราชที่อำเภอ

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นพระชารสดุดี งานวันปิยะมหาราชที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมกับทุกๆภาคส่วน เมื่อเช้าวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ท่ามกลางสายฝนพรำต้องย้ายสถานที่จากสนามมาเป็นในหอประชุมแทนไม่มีความคิดเห็น: