วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อบรมหลักสูตร"การใช้งาน(Application Software) การเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์อำเภอพาน ได้รับมอบหมายให้เข้าอบรมหลักสูตร"การใช้งาน(Application Software) การเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบ[อิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 8 ต.ค 2556 — ที่ ตึก11. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ออกเดินทางจากเชียงราย บ่ายของวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

วิทยากรบรรยายช่วงเช้าเป็นไปด้วยความราบรื่น สบายๆเข้าใจดี

 ผู้เข้าร่วมอบรมต่างตั้งอกตั้งใจเรียนรู้เพราะต้องนำไปขยายผลต่อที่จังหวัดของตนเอง
 แต่ละจังหวัดก็ได้รับการส่งตัวเข้าอบรมจำนวน สองคน วันแรกจำนวน ๑๐๐ คนเชียงรายส่งคนแก่มา

ตอนบ่ายกำลังเริ่มเข้าโปรแกรมโครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์(E-Movement) ระบบก็รวนจนเข้าไม่ได้ในที่สุด ทำเอาผู้เข้าอบรมเริ่มเบื่อหันไปเล่นเฟช เล่นลาย อ่านข่าวกันไปหมด วิทยากรก็เร่งเครียด สุดท้ายก็บรรยายตามสไลด์ ไม่ได้ฝึกของจริงจนสิ้นสุดการอบรม ไม่ว่ากันของเริ่มแรกย่อมจะมีอุปสรรคบ้าง
เครียดเข้าระบบไม่ได้
แชทสั่งงานทางออนไลน์เพื่อไม่เสียเวลาเสียงาน  คลายเครียดระหว่างรอระบบที่ล่ม 

 อบรมได้ความรู้แล้วไม่พอ ก็นึกว่าไปเที่ยวอังกฤษก็แล้วกันครับ ก่อนขึ้นเครื่องกลับเชียงราย


ไม่มีความคิดเห็น: