วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: