วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เสียดายควายแท้งลูกอีกแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้รับแจ้งจากนายดวงติ๊บ วันดี ประธานกลุ่มเลี้ยงควาย ธกค.ตามแนวพระราชดำริบ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อว่ามีควายของสมาชิกนายอินสม บุญสุข มีการแท้งลูกจึงเข้าไปเยี่ยม ตอนเช้าวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่ไม่เจอควายตัวที่แท้งเพราะเจ้าของปล่อยไปเลี้ยงในห้วยแต่เช้าแล้ว
จากประวัติของควายในบริเวณนี้เคยแท้งจากการติดเชื้อพยาธิในเลือดมาก่อนเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาจากการส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจเลือดที่สำนักพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง จึงได้นัดหมายดำเนินการฉีดยาถ่ายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้(๒๘ ตค.๕๖)
ไม่เจอควายแท้งไม่เป็นไร จึงเยี่ยมแม่ควายและลูกควายของธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรของนายดวงติ๊บแทน

แม่ควายและลูกควายของนายดวงติ๊บ วันดีจากธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ

ได้ลูกควายตัวผู้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: