วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประชุมอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและดูงานฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ พร้อมกับ คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหาร โดยมี คุณ รุ่งเรือง สิทธิไชย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม  ในโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมบูรณาการในการอบรม


ไม่มีความคิดเห็น: