วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

การอบรมโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปี๒๕๕๖ของ อบต.ดงมหาวัน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน จัดอบรมและดูงานการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ในโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาสามปี ด้านงานการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร  ปีนี้คัดเกษตรกรที่เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยหมูบ้าน จำนวน ๓๐ รายเข้าอบรมช่วงเช้าที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เสร็จแล้วเดินทางดูงานฟาร์มตัวอย่างการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ที่ฟาร์มนางสุธรรม ธรรมศร และฟาร์มนางอัมพร พลฤทธิ์ สมาชิกกลุ่มบางคนได้ชื้อลูกไก่ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วย เพิ่มเติมจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันจัดชื้อให้รายละ ๘ ตัว
 ป้าสุธรรมบรรยายการทำอาหารหยวกหมักเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ
 กรงที่นำมาใส่ไก่ที่ อบต.จัดให้ ทำได้สวยงามดูดีมากครับ
 ดูงานที่ฟาร์มป้าสุธรรม ธรรมศร
 ดูงานฟาร์มป้าอัมพร พลฤทธิ์

ไม่มีความคิดเห็น: