วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

ร่วมด้วยช่วยกันที่ บ้านสันหนองบัว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รูปภาพ
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมปฏิบัติงานป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการลดประชากรสุนัขแมว (ทำหมันสุนัข แมว)ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวโดยดำเนินการที่บ้านสันหนองบัว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นการร่วมกันของกลุ่มโซนกลางมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอเมือง เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง และแม่ลาว มีชาวบ้านในพื้นที่นำ สุนัข แมว มารับบริการจำนวน ๓๙ ตัว

พี่หมอศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว รับลงทะเบียนดูแลประชาชนอย่างไกล้ชิด

ปิดซอยยกให้ปศุสัตว์ทำงานเต็มที่

ไม่มีความคิดเห็น: