วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

ควายเป็นเรื้อน คันมากน่าสงสาร

เมื่อเช้าวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับแจ้งจากนายดวงติ๊บ วันดี อาสาปศุสัตว์ ประธานกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ ตามพระราชดำริ ว่าควายของนางศรีไวย์ จันกิตติ มีอาการขนร่วง คันถูผิวหนังกับเสาไม้จนขนร่วงไปจำนวนมากให้เข้าไปดูอาการด้วย จึงให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลเข้าไปรักษา
 ลักษณธการร่วงของขนบริเวณโคนขาหน้า
 ในคอกเลี้ยงรวมกันสามตัว


ไม่มีความคิดเห็น: