วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาอุปสรรค
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เดินทางพบเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อชี้แจงการดำเนินการโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในเกษตกรรายย่อยอย่างยั่งยืน  ติดตามสอบถามปัญหาอุปสรรค แนะนำแนวทางแก้ไข ซึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญตอนนี้คือ
  • การฟักไข่ไม่ออกลูกของแม่ไก่ ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากการปนเปื้อนของไข่เพราะในรายที่มีปัญหารังไข่ฟักมีการสาดของละอองน้ำฝนที่มาตามฤดูกาล แนะนำให้ทำรังไข่ให้อยู่ในที่ร่มมีการบังลมและละอองน้ำฝนให้ดี
  • และปัญหาการจิกกินไข่ของตนเองของแม่ไก่บางตัว น่าจะมาจากความเครียดกินอาหารไม่เพียงพอหรือสารอาหารไม่สมดุลย์ แนะนำให้คัดไก่ออกให้พอดีกับความสามารถการจัดการด้านอาหาร


พ่อแม่พันธุ์ที่สวยงามของนางสุธรรม ธรรมศร


ร่วมกัน ในการชั่งส่วนผสมอาหารสำหรับไก่พ่อแม่พันธุ์ และตำบดใบกระถินแห้ง

การผสมอาหารที่มีมากผสมกองใหญ่ ที่จำนวนน้อยผสมในกาละมังก่อน


อาหารที่ผสมแล้ว

ชั่งแบ่งอาหารให้สมาชิก

วันนี้สมาชิกขอรับบริการอาหาร ๖ ราย


ไม่มีความคิดเห็น: