วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

การพบปะเป็นแบบสบายๆในบ้านของป้าสุธรรม ธรรมศร
 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้างและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับคณะอาจารย์จากเชียงใหม่ประกอบด้วย อ.ศิริพร กีรติการกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.น.สพ.สุวิทย์ โชตินันท์ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสพ.ญ.ปราณี รอดเทียน สนง.ปศุสัตว์เขต 5 ได้เดินทางแนะนำโครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำให้เป็นฟาร์มมาตรฐานในแนววิถีธรรมชาติ และเชิญชวนกลุ่มเข้าร่วมในงานวิจัยนี้ กลุ่มก็มีความยินดีเข้าร่วม รายละเอียดลึกๆอาจารย์คงจะได้กลับเข้ามาแนะนำอีกครั้ง เสร็จจากการชี้แจงรับประทานอาหารร่วมกันก่อนจะแยกย้ายไปทำกิจกรรมของแต่ละคนตอนบ่ายกว่าๆ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงไก่
ทีมงานพร้อมหน้าพร้อมตา


ไม่มีความคิดเห็น: