วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

บริการสุขภาพสัตว์

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งบริการรักษาสุนัขป่วยของ น.ส.ป๊ย์วรา คำแก่น ๔๗๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ เมื่อเช้าวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ซึมไม่กินอาหารมาสามวันแล้ว

 และต่อจากนั้น ให้คำแนะนำการทายา นายทิพย์ ธรรมจักร  บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงมหาวัน  ที่นำสุนัขมารักษาสุนัขเล็บหลุดเป็นแผล หลังจากที่ได้ฉีดยาปฏิชีวนะให้แล้ว


 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งบริการทำหมันสุนัขของนายจามอน หนูบ้านเกาะ  ๕๓๘ หมู่ที่๖ บ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ   โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล
ดำเนินการเมือ่เช้าวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

และในตอนบ่ายออกเยี่ยมควายกลุ่มของนายสมัย สาวงษา


ไม่มีความคิดเห็น: