วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

เยี่ยมควายบ้านป่าเลา หมู่ ๓ ตำบลดงมหาวัน

 เมื่อเที่ยงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เสร็จจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรียบร้อยแล้ว ได้แวะเยี่ยมชมควายของเกษตรกรในพื้นที่บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมหาวัน เอากระสอบใส่อาหารเก่าไปให้นายสมัย สาวงษา เพื่อใช้บรรจุขี้ควายแห้งไว้ขายต่อไป

 กลุ่มควายที่เลี้ยงบริเวณของนายสมัย จำนวน ๑๑ ตัว
 ซุ้มปลูก แตง ฟัก บวม ของนายสมัย สาวงษา ดูดี ถ้ามีผลผลิตออกห้อยย้อยออกคงจะงามมากกว่านี้

กลุ่มควายของนายสวัสดิ์ เหล่าอัน จำนวน ๕ ตัว

ไม่มีความคิดเห็น: