วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

ตรวจเยี่ยมบ่อนไก่นายปริญญา แจ่มกระจ่าง บ้านเหล่า หมู่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกเยี่ยมตรวจสนามประลองไก่ชน ของนายปริญญา แจ่มกระจ่าง เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันโรคระบาดโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา


ไม่มีความคิดเห็น: