วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้นำเสนอสองวาระ ๑.เรื่องการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดสัตว์อื่นๆ และ๒.แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์


ไม่มีความคิดเห็น: