วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เยี่ยมคอกหมูหลุมแนะนำการลดกลิ่นเหม็นรบกวนนักเรียนอนุบาลดงมหาวัน

 ปัญหาการเลี้ยงสุกรที่สร้างมลพิษทางกลิ่นมีอยู่เสมอๆหากเจ้าของผู้เลี้ยงขาดการดูแลเอาใจใส่และนับวันชุมชนจะขยายตัวทำให้ฟาร์มที่คิดว่าห่างชุมชนก็กลายเป็นอยู่ในชุมชน หวังแต่จะสร้างรายได้อย่างเดียวคงไม่ได้ต้องรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย
   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ให้เข้าร่วมเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงสุกรของนายวันชัย นัยติ๊บ บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมหาวัน เนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากน้องๆเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน จำนวนหลายฉบับว่าส่งกลิ่นเหม็นมากทำให้ไม่มีสมาธิกับการเรียน ซึ่งนัดกันหลายรอบแต่ว่าติดปัญหาน้ำท่วมเสียก่อนทางเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าไปแนะนำก่อนเมื่อวันที่ ๑๕สิงหาคม ๒๕๕๖ เจ้าของรับปากว่าจะจัดการขายก่อนสิ้นเดือนนี้ เจ้าหน้าที่ปสุสัตว์ได้เข้าไปเยี่ยมอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ความเหม็นได้ลดลงแล้วระดับหนึ่งแต่ก็ยังเหม็นจึงแนะนำให้รีบขายระหว่างนี้ให้นำแกลบมาเททับไม่ไห้ชื้นแฉะและหาน้ำชีวภาพหรืออีเอ็มมาพ่นบริเวณคอกเป็นประจำ  สุดท้ายขอให้ย้ายไปเลี้ยงให้ห่างจากชุมชนตามระเบียบของหมู่บ้าน ซึ่งนายวันชัย ก็ยินดีทำตามคำแนะนำ

ไม่มีความคิดเห็น: