วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ไปดูควายกลุ่มบ้านประชาร่วมใจ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมชมการเลี้ยงควายของกลุ่มเลี้ยงความบ้านประชาร่วมใจ เมื่อสายของวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  เก็บภาพควายของ โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน ๙ ตัว ตามชื่อเจ้าของในภาพ  สุขภาพก็ดูดีพอใช้ได้ อีกไม่นานคงจะเป็นสาวแสดงอาการเป็นสัด รับการผสมต่อไป แต่ละตัวโพสต์ท่าไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: