วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ร่วมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเทอดไท้องค์ราชันราชินี

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่อ่างเก็บน้ำบ้านป่าสา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖


ไม่มีความคิดเห็น: