วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ยินดีต้อนรับ พ่อกระบือโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

เมื่อเวลาประมาณ ๑๐.๐๐น ของวันที่นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ปฎิบัติงานตรวจสุขภาพ พ่อพันธุ์กระบือ ในโครงการโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริที่กรมปศุสัตว์ได้จัดส่งให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่ศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดำริของนายสมัย สาวงษาจำนวน ๒ ตัว ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ กลุ่มเลี้ยงกระบือพระราชดำริบ้านป่าเลา ที่มีนายสมัย สาวงษา เป็นประธานกลุ่ม และกลุ่มเลี้ยงกระบือตามพระราชดำริบ้านประชาร่วมใจ ที่มีนายหมั้น ถาคำ เป็นประธานกลุ่ม หลังการตรวจสุขภาพแล้ว ได้ขนส่งพ่อพันธุ์ให้กลุ่มนายหมั้น ที่บ้านประชาร่วมใจ
สุดท้ายได้แนะนำการดูแลเอาใจใส่กระบือที่ได้รับอย่างดี มีปัญหาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

 ขนพ่อพันธุ์กระบือไปส่งให้กลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านประชาร่วมใจ ที่อยู่ห่างไปอีก 12 กม.โดยรถของกรมปศุสัตว์ที่อาจจะดูเก่าอายุกว่า ยี่สิบปี แต่ก็ยังช่วยขนได้ครับ
 พ่อพันธุ์สวยงามพร้อมผสมทันที
 ลักษณะสมบูรณ์
 เป็นที่ชอบใจของลูกชายนายสมัย
 จำนวนแม่กระบือที่รวมฝูงกัยอยู่ที่บ้านนายสมัย 
 ปัจจุบันเลี้ยงกระบือจำนวน ๑๑ ตัวรวมกับพ่อพันธุ์มาใหม่เป็น ๑๒ ตัว
มีการประยุกต์คอกให้โปรงใสและกันฝน กันแมลงได้ ทำให้มีขี้กระบือตากแห้งเก็บไว้ใช้และขายได้ สำหรับพักกระบือในตอนกลางคืนได้อยู่สบายไม่เปียกฝน 
 นอกจากคอกแล้วนายสมัยยังทำโรงเรือนสำหรับตากขี้กระบือ ทำให้มีขี้กระบือแห้งบรรจุกระสอบขายตลอดหลังจากได้สร้างมา ๓ เดือน ได้เงินกว่าสามพันบาทแล้วนับว่าคุ้มกับการลงทุน และเป็นองค์ความรู้ที่พัฒนาต่อยอดไปอีกระดับหนึ่งไม่มีความคิดเห็น: