วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมอบรมโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมอบรมโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข ที่ห้องประชุมร้านอาหารสบันงา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ สนับสนุนการดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาคณะผู้ให้คำแนะนำและคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระบบคุณภาพร้านอาหารประเทศไทย เพื่อพัฒนาร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเข้าสู่มาตรฐาน TRQS  อ่านตัวโครงการน่าสนใจมากครับเพราะเป็นการร่วมมือกันหลายๆส่วนหากดำเนินการได้สำเร็จในส่วนของปศุสัตว์เหมือนได้ตลาดขายสินค้าปศุสัตว์ต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ตามวิถีชุมชนได้เลยโดยตรงกับคู่ค้า  โครงการมีแล้วคงเหลือแต่การขับเคลื่อนว่าจะได้สักแค่ไหน


 
ภาพบรรยากาศการอบรม

ระดมสมองสร้างต้นไม้ความคิด

ไม่มีความคิดเห็น: