วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

— คณะกรรมการฯตรวจประเมินตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในพื้นที่ — จ.เชียงราย

       
คณะกรรมการประเมินจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ นำโดยนายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕  มีกำหนดตรวจประเมินตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในพื้นที่ จ.เชียงราย ในระหว่างวันที่๕– ๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ ในบ่ายวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ กรรมฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และในวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ จะออกเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มเข้มแข็ง ที่ได้รับการพํฒนาคุณภาพ คลิกชมภาพการไปเยี่ยมที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
บรรยากาศการนำเสนอภาพรวม

ผอ.ส่วนพัฒนาการปศุสัตว์ มอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นการเลี้ยงสัตว์ ชนะเลิศระดับเขต
 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์อำเภอพานเป็นตัวแทนรับมอบ

มอบวุฒิบัตรอาสาปศุสัตว์ดีเด่น รางวัลชมเชยระดับเขต
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตัวแทนรับมอบ

ไม่มีความคิดเห็น: