วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ร่วมกิจกรรมอำเภอมอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของอำเภอคือต้อนรับ คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้เดินทางมามอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ไม่มีความคิดเห็น: