วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ควบคุมประชากรสุนัขและแมว ที่บ้านดงมหาวัน

ผู้ใหญ่บ้านคนกลางนายภาสกร นัยติบ ให้ความร่วมมือดีมาก เตรียมสถานที่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนและให้แม่บ้านทำอาหารกลางวันเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ขอบคุณมากครับ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัข และแมว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดงมหาวันหมู่ที่ ๑ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยทีมาน เวชภัณฑ์ เครื่องมือจากกลุ่มพัฒนสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เสริมทัพเจ้าหน้าที่จากสนง.ปศุสัตว์ อำเภอเวียงชัย และดอยหลวง ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้  ผลการดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว รวมทั้งหมด ๒๔ ตัวไม่มีความคิดเห็น: