วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ร่วมประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองบ้านห้วยขี้เหล็ก ต.ป่าซาง


จำลองตลาดสินค้าของหมู่บ้าน
ตอนบ่ายของวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (หลังจากรับประทานอาหารมือกลางวันที่ทาง อบต.ทุ่งก่อ มีน้ำใจให้ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ )คณะกรรมการประเมินที่นำโดยนายบุญล้อม ดีเสริมยศ ท่านปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางไปประเมินบ้านห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ ต.ป่าซาง รูปแบบการนำเสนอแตกต่างจากที่บ้านน้ำตก ที่นี่เน้นการนำเสนอภาพรวมแบบครบที่วัดดอยกู่ มีการจัดนิทรรศการ มีการฟ้อนเล็บของผู้สูงอายุมาต้อนรับ มีการดำเนินรายการโดยวิทยากรจาก อบต. กล่าวค่าวโครงการเกรินนำโดยปราชญ์ชาวบ้าน กล่าวต้อนรับด้วยนายกสมควร นัยติ๊บ แล้วเป็นการนำเสนอผลงานด้านบ้านด้วยผู้ใหญ่บ้าน นำเสนอวัดด้วยเจ้าอาวาสวัดอยกู่ และโรงเรียนโดยท่าน ผอ.โรงเรียนห้วยขี้เหล็ก เสรจแล้วจึงไปดูของจริงที่โรงเรียนและบ้านของแกนนำที่เป็นตัวอย่างการทำเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสารยืนยันการดำเนินการต่างๆ

มีชาวบ้าน มาให้กำลังใจกันมากมายเต็มห้องประชุมของวัด

ลุงคำ กันแสน เล่าค่าวจ้อย แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองสดๆ


นายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอฯ แนะนำกรรมการ
ผู้ใหญ่บ้านนายอนันต์ ศรีพรม ำเสนอด้านบ้าน
ท่านเจ้าอาวาสวัดดอยกู่ นำเสนอเรื่องวัด
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก นำเสนอด้านโรงเรียน
รวมภาพบรรยากาศในการนำเสนอ

ไม่มีความคิดเห็น: