วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บริการประชาชนด้านการเกษตรปศุสัตว์

 บริการสุขภาพหมูของกลุ่มแม่บ้านบ้านทุ่งก่อ


 บริการทำหมันแมว หลังที่ว่าการอำเภอ

 บริการสุขภาพวัวบ้านเหล่าทุ่งก่อ

 รักษาสะดืออักเสบ

 บริการรักษาสุนัข ให้เกษตรกรมาที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

 รักษาวัวป่วยเป็นไข้สามวัน

 มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านดงชัย

 ติดป้ายประชาสัมพันธ์การทำปุ๋ยน้ำ การนำสิ่งเหลือใช้จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาใช้ประโยชน์ ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: