วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บริการประชาชนด้านการเกษตรปศุสัตว์อาทิตย์สุดท้าย ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 เริ่มต้นสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีประชาชนแจ้งขอรับบริการมากเป็นพิเศษ ดังนี้

  1. นายกฤษพล อุ่นติ๊บ บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน นำสุนัขมาขอรับวัคซีนและยาถ่ายพยาธิ ๒ ตัว
  2. นางบุญปัน  สุขเกษม บ้านโป่ง ต.ทุ่งก่อ นำแมวมารักษา ๑ ตัว
  3. นายสุทัศน์ พรหมมินทร์  บ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ ๗ ต.ทุ่งก่อนำความมารักษาที่อำเภอ ๓ ตัว เป็นควายที่ได้รับการสงเคราะห์จากองค์การทหารผ่านศึก
  4. นางบัวอร สุขเกษม และนางพร สุขเกษม บ้านป่าห้า หมู่ ๓ ต.ทุ่งก่อ ให้ไปบริการฉีดหมูไม่สบาย จำนวน ๑๒ ตัว
  5. นายธงชัย ดวงทับขันต์ บ้านใหม่ร่องหวาย มาขอรับวัคซีนสุนัข

 รักษาควายป่วยของนายสุทัศน์ พรหมมินทร์  บ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ ๗ ต.ทุ่งก่อนำความมารักษาที่อำเภอ ๓ ตัว เป็นควายที่ได้รับการสงเคราะห์จากองค์การทหารผ่านศึก


นางบัวอร สุขเกษม และนางพร สุขเกษม บ้านป่าห้า หมู่ ๓ ต.ทุ่งก่อ ให้ไปบริการฉีดหมูไม่สบาย จำนวน ๑๒ ตัว
ไม่มีความคิดเห็น: