วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บริการประชาชนด้านการเกษตรปศุสัตว์อาทิตย์สุดท้าย ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 สำหรับวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีประชาชนนำสัตว์มาขอรับบริการ เหมือนเคย เริ่มจากแมวของนางอัมพร โยชิตะ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๑ ต.ทุ่งก่อ แท้งลูกเน่าในมดลูกผอมมากต้องผ่าตัดทำหมันเอาทั้งลูกที่เน่าและมดลูกออก  ตามด้วยสุนัขลูกผสมลาบาดอร์ ของนางเกศินี พันธ์ประยูร บ้านเหล่า หมู่ที่๑๑ ต.ทุ่งก่อ ซึมเบื่ออาหาร ตัวร้อน รักษาตามอาการและให้คำแนะนำ  รายที่สามเป็นสุนัขตัวเล็กของนางอารกา เลี้ยงสมุทร และนางลมัย ดวงสีเสน บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ ๑๐ ต.ทุ่งก่อ ตั้งใจจะมารับวัคซีนป้องกันโรคสำใส้อักเสบและโรคไข้หัดสุนัข แต่วัคซีนหมดจึงขอรับยาถ่ายพยาธิแทน รายที่สี่มาจากบ้านห้วยขี้เหล้ก หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าซาง มาขอรับยาคุมฉีดแมว ๑ ตัวไม่มีความคิดเห็น: