วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ร่วมเป็นกรรมการประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเช้าบ้านน้ำตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ


เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ร่วมกิจกรรมเป็นกรรมการประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของตำบลทุ่งก่อ คือบ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ ๗ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.มีการประชุมวางแผนการออกที่ห้องประชุม อบต.ทุ่งก่อ และมีการนำเสนอวีดีโอสรุปการดำเนินการโครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของบ้านน้ำตกพัฒนาที่เดียวกันเลยแล้วจึงออกไปดูพื้นที่ของจริง ไปแวะที่ทางเข้าสุสานที่หมู่บ้านได้มีการพัฒนาเป็นทาง คลส.ที่มีการบูรณาการของชาวบ้านกับท้องถิ่น จากนั้นเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนามีการนำเสนอการทำกิจกรรมหน้าเสาธงที่ทำประจำวันและเข้าชมห้องเรียน ดูการเรียนการสอน ที่ทั้งโรงเรียมีครูแค่ ๔ ท่าน นักเรียน ๓๐ คน พูดสทนาอังกฤษได้เก่งมากตั้งแต่ชั้นป.๑  เสร็จจากโรงเรียนไปชมการปลูกผักสวนครัวของชาวบ้านที่มีทุกหลังคาพาไดูตัวอย่างสี่หลัง และเยี่ยมวัดที่มีแม่ขาวและพระ พนักงานของ อบต.ทุ่งก่อมาคอยต้อนรับไม่มีความคิดเห็น: