วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บริการประชาชนด้านปศุสัตว์

ประจำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ช่วงเช้าเยี่ยมฟาร์มหมูที่บ้านดงชัยที่มาปรึกษาอาการป่วยเมื่อวันศุกร์ ทราบว่าตายไปแล้วฝั่งเรียบร้อย
สายๆ มีเกษตรกรมารับบริการ และได้ให้การรักษาตามอาการไปได้แก่

  1. นายอินทร์ กาจีนะ มาขอรับยาถ่ายพยาธิไปรักษาสุนัขเป็นเรื้อน
  2. นางประนอม คำมูล สุนัขป่วยเจ็บตา 
  3. นายสมเดช หวันน้อย มาขอรับน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเล้าไก่
  4. นางอุมาพร สารเสวก สุนัขป่วยเป็นเรื้อน
  5. นางดาว จอมสวรรค์ สุนัขป่วย  ผอม หอบหายใจขัดเหนื่อยง่าย 
ไม่มีความคิดเห็น: