วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก่อนสิ้นปี๒๕๕๖

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีนายวิทยา จินตนาวัฒน์เป็นประธานการประชุม เมื่อแต่ละกลุ่มงานได้แจ้งข้อราชการโครงการต่างๆเรียบร้อยปิดประชุมแล้วรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในช่วงบ่ายกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้เชิญวิทยากรจากสวนป่าดอยตุง น.สพ จีระ นิยมธรรม และทีมงาน มาอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอุปกรณ์ยิงสลบสัตว์ ให้กับเจ้าหน้าที่ของแต่ละอำเภอที่มีความสนใจ เป็นการเสริมองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ต่อไป
เจ้าหน้าที่ ทุกอำเภอมากันครบ ๑๘ อำเภอ


 บรรยากาศการประชุม สบายๆตามวาระสิ้นปีและต้นรับปีใหม่

 อาหารกลางวันแสนอร่อย

 อบรมเชิญปฎิบัติการการสร้างลูกดอกยิงสลบสัตว์
 น.สพ.จีระ นิยมธรรม และทีมงาน
 ฝึกปฎิบัติอย่างจริงจังจากของจริง

นายสุระ สุขใส ปสุสัตว์อำเภอเวียงชัย กล่าวขอบคุณและมอบของที่ะลึกให้วิทยากร

ไม่มีความคิดเห็น: