วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการด้านปศุสัตว์ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
บรรยากาศการประชุม ต้นปีสบายๆ ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น
นายบดินทร์ หงษ์หิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน กล่าวอำลา๑๖ปีที่เวียงเชียงรุ้ง หลังจากมีคำสั่งย้ายไปองค์การบริหารตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย
จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ที่ทำแจกแทนวาระการประชุุมทุกเดือน เนื้อหามากท่านผู้เข้าประชุมจดบันทึกไม่ทัน

ไม่มีความคิดเห็น: