วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

ลูกควายเกิดใหม่ในโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมลูกควายในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ของนายสมัย สาวงษา เมื่อเช้าวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗
 ยิ้มรับคนมาเยี่ยม
 เห็นฟันสี่ซี่อวดตั้งนาน พี่ๆของน้องควาย
 ขี้ควายตาก ใครต้องการปุ๋ยใส่สวนตอนนี้มีตุนไว้เยอะติดต่อสมัยชื้อได้ โทร ๐๘๗-๓๐๓๖๓๙๐ นะครับ
 ข้าวโฟดอาหารสัตว์
 พืชผักสวนครัวและสมุนไพร
 ฟางข้าวอาหารเสริมให้ควาย
หญ้าเนเปียรปากช่อง๑ ที่กำลังงาม เพื่อเสริม

ไม่มีความคิดเห็น: