วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ชลประทานแบบครบวงจร

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางแสงจันทร์ พินิจ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาหมู่บ้านพื้นที่ชลประทาน ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านดงชัย หมู่ที่ ๒ ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ไม่มีความคิดเห็น: