วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ยินดีให้บริการและพร้อมบูรณาการกับทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ ๑๓มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งให้บริการรักษาแผลสุนัข นางสาวชนมพร ปัญญาบุญ และฉีดวัคซีนให้สุนัขนาย จามร หนูบ้านเกาะ

 วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมบูรณาการกับพัฒนาชุมชนอำเภออบรมโครงการทบทวนผลการพัฒนาหมู่บ้านและกิจกรรมสาธิตการดำรงชีวิตแบบพอเพียง บ้านใหม่ร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน  มีสมาชิกแกนนำหมู่บ้านนำร่องเข้าร่วมอบรม ๒๔ ราย  และในช่วงเที่ยงได้รับเชิญจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมประชุมเสวนาการให้บริการของธนาคารแนะนำสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดขวัญของแผ่นดิน และแนะนำการฝากเงินดอกเบี้ยสุขใจ ๙ พร้อมๆกับหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆด้วย เสร็จแล้วรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น: