วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

ภาระกิจปศุสัตว์ตำบล Sub-District Livestock Assistant

 ๒มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รับสมัครปศุสัตว์ตำบลใหม่ ๒ ราย ได้แก่ นางจันทนา สุขเกษม และนางสาวรัฐญาพร สุริยเสน กำลังเรียนรู้ การทำงานอันเป็นภาระหน้าที่ จากปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่สัตวบาลอย่างขมักเขม้น  ขึ้นทะเบียนเจ้าของสัตว์  เป็นผู้ช่วยผ่าตัดรักษาแม่สุนัขคลอดยาก
 นางจันทนา สุขเกษม 
 นางสาวรัฐญาพร สุริยเสน


ลงมือฝึก โกนขนสุนัข
ฝึกจับบังคับสัตว์
เป็นผู้ช่วยผ่าตัดแม่สุนัขคลอดยาก 
 เรียนรู้การผ่าตัดตามขั้นตอนของจริง

 ช่วยทำคลอดลูกสุนัข


ไม่มีความคิดเห็น: