วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

พบกลุ่มเกษตรกรประชาร่วมใจครั้งที่๑/๒๕๕๗

๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอฯ ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกรบ้านประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามคำเชิญชวนประธานกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านประชาร่วมใจ นายหมั้น ถาคำ ที่มาปรึกษาอยากทำโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ป่าชุมชน ขอช่วยหาแหล่งสนับสนุนเงินทุน จึงได้นัดหมายกลุ่มประชุมเตรียมความพร้อม ซึ่งปรากฎว่าวันนี้ไม่พร้อมมีสมาชิกมาประชุมน้อย ได้ให้คำแนะนำไปว่าปัจจุบันถ้าต้องการเงินทุนหรือการสนับสนุนต้องเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเอาจริงเอาจัง มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ทางราชการหรือแหล่งสนับสนุนเขาจึงจะให้การช่วยเหลือพลักดันต่อยอดให้เกิดการพัฒนา ถ้าไม่พร้อมเขาไม่ให้เงินมาฟรีๆต้องมีการตรวจสอบประเมิน ของฟรีไม่มีในโลก ต้องมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม
ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง (นายสมควร นัยติ๊บ)เจ้าของพื้นที่มารับฟังและชี้แนะแนวทางความเป็นไปได้ ท่านก็ไม่มีปัญหาขอให้กลุ่มพร้อมเหนียวแน่นสามัคคีกัน ยินดีสนับสนุน เสร็จประชุมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน แกงไก่ใส่ฟัก และส้มตำ อิ่มอร่อยตามอัตภาพครับ
 ทำน้ำยาอเนกประสงค์
 มอบใบทะเบียนกลุ่มเลี้ยงควายในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
  นายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางพบกลุ่มด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: