วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

ภาระกิจและการเรียนรู้ของปศุสัตว์ตำบล

ปศุสัตว์ตำบลใหม่ ๒ ราย ได้แก่ นางจันทนา สุขเกษม และนางสาวรัฐญาพร สุริยเสน กำลังเรียนรู้ การทำงานอันเป็นภาระหน้าที่ จากปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่สัตวบาลอย่างขมักเขม้น ขึ้นทะเบียนเจ้าของสัตว์  เยี่ยมชมดูงานศูนย์เรียนรู้ ศึกษาพื้นที่การทำงาน ผู้ช่วยการรักษาสัตว์

ศูนย์เรียนรู้นายหมั้น ถาคำ อาสาปศุสัตว์ดีเด่น
เยี่ยมฟาร์มไก่ไข่รายย่อย
ฝึกการรักษาสัตว์เบื้องต้น


ไม่มีความคิดเห็น: