วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

เยี่ยมฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ของนายธีระวัฒน์ คำสุยะ บ้านห้วยหมากเอียก หมู่ที่๘ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

โรงเรือนพ่อแม่พันธุ์
 นายสุพล ปานพาน นำปศุสัตว์ตำบลออกศึกษาพื้นที่การเลี้ยงปศุสัตว์ในตำบลป่าซาง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ไปเยี่ยมฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ของนายธีระวัฒน์ คำสุยะ บ้านห้วยหมากเอียก หมู่ที่๘ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังจะเพาะลูกไก่เองโดยใช้ตู้ฟักไข่ที่ชื้อมาใหม่  หลังจากที่ลงทุนไปชื้อลูกไก่มาขุนเองแล้วประสบปัญหาไก่ป่วยตายจำนวนมากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา
 กรงกกลูกไก่ที่มาจากตู้ฟัก
 ตู้ฟักไข่
ลูกไก่ที่กำลังกก
โรงเรือนไก่ขุน

 ลูกไก่ที่กำลังขุน ประมาณครึ่งกิโลกรัม
สนใจจะชื้อไก่ประดู่หางดำของนายธีรวัฒน์ ติดต่อโทร ๐๘๖-๑๑๓๐๗๕๕

ไม่มีความคิดเห็น: