วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

บริการสุขภาพสัตว์

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และน้องๆปศุสัตว์ตำบลทั้งสองคน นายจัันทนา สุขเกษม นส.รัฐญาพร สุริยเสน ร่วมกันบริการสุขภาพสัตว์ให้แกเกษตรกรที่มาขอรับบริการ
 เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สุนัขของนาง สายพิณ เงินชะจา สองตัว


 ไกล้เที่ยงวันที่ ๒๗ มกกราคม ๒๕๕๗ รักษาสุนัขที่ถูกรถทับขาจนเน่าเหม็น ของนางอำพร บุญยวง เน่าจนต้องตัดขาที่เน่าทิ้ง น่าสงสารเจ้าของก็คุุยไม่ค่อยจะรู้เรื่อง ท่าทางจะเป็นสุราเรื้อรัง
 เสร็จงานทำเอาอาหารกลางวัน กินไม่ลง

  
รักษาแมว    ของนายสราวุฒิ  กาใจยา เมื่อวันที่ ๒๒มกราคม ๒๕๕๗ ที่ซึมไม่กินอาหารมาหลายวัน
 บริการรักษาน้องหา ของท่านกำนันตำบลดงมหาวัน นายสมจันทร์ เผือกนอก ที่ท้องบวมผิดปกติและในบ่ายวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ร่วมกันจัดเตรียมเวชภัณฑ์อุปกรณ์เพื่อออกพื้นที่โครงการควบคุมป้องกันโรคต่างๆและโครงการสัตวแพทยืเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: