วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมเตรียมการเลือกตั้ง สส.

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมรับฟังการปฎิบัติงานเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: