วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ ๒/๒๕๕๗ ในระหง่างวันที่ ๒๗-๓๑ กุมภาพพันธ์ ๒๕๕๗ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์
ไม่มีความคิดเห็น: